I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Uczenie maszynowe w ekonomii i finansach” - UMEF 2021

Forma Konferencji

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 tegoroczne Seminarium odbędzie się w formie telekonferencji (MS Teams).

Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, jednakże gorąco zapraszamy do wsparcia kwotą 20 zł poniższego celu charytatywnego.

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Naszą misją – społeczności akademickiej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – jest prowadzenie badań naukowych wzbogacających wiedzę o gospodarce, kształcenie na bazie najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych oraz kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności, otwartości i pozytywnych relacji.

W działalności wychowawczej Wydział dąży do upowszechniania zasad etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz uniwersalnych wartości humanitarnych.

W związku z powyższym gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia kwotą co najmniej 20 zł studentki naszego Wydziału - Aleksandry Rutkowskiej - która stała się ofiarą tragicznego wypadku samochodowego. 
O wymiarze jej heroizmu może świadczyć kontynuacja studiów, pomimo że wciąż walczy o swoje zdrowie, a poruszać się może wyłącznie na wózku inwalidzkim.


Olę można wspierać, przekazując wpłaty na konto Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici:
mBank 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695, z dopiskiem: dla A. Rutkowskiej.

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici - działalność nieodpłatna 

Konferencja w Toruniu