OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "UCZENIE MASZYNOWE W EKONOMII I FINANSACH" - UMEF

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„UCZENIE MASZYNOWE W EKONOMII I FINANSACH” - UMEF 2023

 4-6 września 2023 r.

 

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz prezentacji wyników badań w zakresie metod i zastosowań uczenia maszynowego w domenie ekonomii, finansów i zarządzania. Konferencja ma także umożliwić integrację środowiska osób zainteresowanych teoretycznymi oraz praktycznymi problemami implementacji uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, nauki o danych czy automatyzacji procesów w sferze szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Problematyka poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

 • uczenie maszynowe;
 • metody i procesy nauki o danych (data science);
 • metody eksploracji i wizualizacji danych społeczno-ekonomicznych;
 • metody analizy danych masowych;
 • inteligentną robotyzację i automatyzację procesów biznesowych;
 • rozwiązania i platformy wspierające implementację uczenia maszynowego w procesach biznesowych (platformy chmurowe, rozwiązania AutoML i inne);
 • interpretowalność mechanizmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji;
 • metodykę wdrożeń rozwiązań ML/AI w organizacjach gospodarczych;
 • przykłady zastosowań wyżej wymienionych metod i rozwiązań w zakresie działalności społeczno-gospodarczej, w szczególności w:
  • finansach, bankowości i działalności ubezpieczeniowej,
  • handlu elektronicznym,
  • zarządzaniu procesami produkcji,
  • zarządzaniu sieciami dostaw,
  • logistyce transportu,
  • służbie zdrowia,
  • marketingu i sprzedaży,
  • analityce makro- i mikroekonomicznej

 

Keynote Speaker: dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

 


 

Patronat Honorowy Konferencji:

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Sponsor:

Data Wizards Sp. z o. o.

 


W ramach konferencji UMEF 2023 umożliwiamy także (bez dodatkowych opłat) uczestnictwo w XVIII Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, które odbędzie się w dniach 4-6 września 2023 r.

Konferencja w Toruniu