I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Uczenie maszynowe w ekonomii i finansach” - UMEF 2021

Publikacje

Szanowni Państwo,

przewidujemy opublikowanie w Wydawnictwie UMK (wydawnictwo I poziomu – 100 pkt.) wieloautorskiej monografii z zakresu uczenia maszynowego w ekonomii i finansach.

Zasady punktowania prac naukowych pozwalają w optymalnej sytuacji (6 rozdziałów pisanych przez osoby z różnych ośrodków) przypisać każdemu z Autorów około 40 punktów i 0,4 slotu publikacyjnego.

Chęć partycypowania w planowanej monografii należy zgłosić do 31 lipca bieżącego roku, logując się na stronie konferencji.

Na gotowe prace czekamy do 30 listopada 31 grudnia.


Prosimy o przesyłanie ich na adres:
umef@umk.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać:
UMEF 2021 - publikacja – monografia


Wymagania edytorskie

Prace zgłaszane do monografii muszą spełniać wymogi Wydawnictwa UMK i powinny zostać przygotowane według następującego wzoru:

Rozdział w monografii - szablon


Organizatorzy

Konferencja w Toruniu