I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Uczenie maszynowe w ekonomii i finansach” - UMEF 2021

Ważne terminy

Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa: do 31.07.2021 22.08.2021
Zgłoszenie chęci partycypowania w monografii: do 31.07.2021 22.08.2021
Przesłanie streszczenia (w języku polskim): do 31.07.2021 22.08.2021
Seminarium: 07.09.2021
Przesłanie pełnego tekstu referatu: do 30.11.2021 31.12.2021

 

Konferencja w Toruniu